Chybová správa

 • Notice: Undefined offset: 1 v user_node_load() (riadok 3637 z /www/fidelia_service/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object v user_node_load() (riadok 3637 z /www/fidelia_service/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 1 v user_node_load() (riadok 3638 z /www/fidelia_service/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object v user_node_load() (riadok 3638 z /www/fidelia_service/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 1 v user_node_load() (riadok 3639 z /www/fidelia_service/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object v user_node_load() (riadok 3639 z /www/fidelia_service/modules/user/user.module).

Na čo myslieť pri kúpe spotrebiča?

 • Pri prevzatí výrobku od predajcu, si vždy skontrolujte, či sú údaje o značke, type a výrobnom čísle totožné s výrobkom.
 • U všetkých výrobkov nájdete všetku dokumentáciu, jedná sa o záručný list, návod v slovenskom jazyku a zoznam servisných stredísk.
 • Ak sa jedná o záručnú opravu, je zadarmo a je účtovaná nositeľmi záruky, pokiaľ servis nezistil pochybenia v užívaní výrobku, ktoré sú v rozpore návodom či pokynmi výrobcu uvedenými v užívateľskej dokumentácii.

Záručný list vždy potvrdzuje predajca, nie servis. Riadne vyplnený záručný list musí obsahovať:

 • názov, typ a model výrobku
 • výrobné číslo Product Number (u niektorých výrobkov i ART) a sériové číslo
 • dátum predaja
 • pečiatka a podpis predajcu
 • Niektorí výrobcovia vyžadujú odborné uvedenie spotrebiča do prevádzky a potvrdený záručný list o inštalácií. V takomto prípade potvrdzuje záručný list i servisná organizácia /technik, ktorý tento úkon previedol

Pri objednávke záručnej opravy je potrebné:

 • Nahlásiť reklamáciu podľa zákona o ochrane spotrebiteľa.  Práva zo zodpovednosti za vady je kupujúci oprávnený uplatňovať u predávajúceho, u ktorého bol spotrebič zakúpený.
 • alebo
 • Väčšina výrobcov má zriadené svoje vlastné servisné call centra, na ktoré je v návode či záručnom liste uvedené tel. číslo, na ktoré môžete zavolať, pripadne nájdete v návode zoznam servisných stredísk a môžete kontaktovať servisné stredisko, ktoré je najbližšie vášmu bydlisku.

Majte pripravené nasledujúce údaje:

 • vaše meno, adresu a telefón
 • značku, model, výrobné číslo popr. Prod. No. alebo ART výrobku
 • podrobný popis závady

Pozáručné opravy

Náklady na pozáručnú opravu hradí spotrebiteľ/zákazník. (cesta, práca, náhradný diel či spotrebný materiál). Na každú pozáručnú opravu je spol. FIDELIA SERVICE s.r.o. poskytovaná záručná lehota:

 • 3 mesiace na prácu
 • 6 mesiacov na náhradný diel (podľa výrobcu až 2 roky)