Vážení obchodní partneri, Vážení zákazníci,

s blížiacim sa koncom roka 2018 by sme Vám radi poďakovali za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom roku a zároveň sa tešíme na spoluprácu v roku 2019.

Pri tejto príležitosti si Vás dovoľujeme informovať o celofiremnej dovolenke v termíne od 21.12.2018 do 7.1.2018. V piatok 21.12.2018 bude servis otvorený štandardne do 18.00 hod. Vaše požiadavky pre objednanie náhradných dielov a objednávky servisných služieb prijaté do utorka 18.12. do 10:00 hod. budú zaevidované ešte pred vianočnými sviatkami, najneskôr 21.12.2018.

Požiadavky / Objednávky zaslané po tomto termíne nemusia byť z časových dôvodov zapracované do 21.12.2018 a budú spracované až od 7.1.2019. Objednávky prosíme zasielať výhradne na email info@fidelia-service.sk. Objednávky zaslané emailom sú vybavované prednostne v poradí, v akom boli doručené na info@fidelia-service.sk. Ďakujeme

Prajeme Vám šťastné a veselé Vianoce a veľa úspechov v novom roku 2019

Váš
kolektív Fidelia Service, s.r.o.

Silnoprúd

Silnoprúd

Pri rekonštrukcii staršieho bytu sa nevyhnete otázke, čo s elektroinštaláciou. Medzi najčastejšie problémy starších elektroinštalácií patrí nedostatok zásuviek, „vďaka“ čomu je byt plný spleti predlžovacích káblov. Zásuvkové okruhy sú často poddimenzované a nie sú už schopné zvládnuť nové záťaže, ističe či poistky, stýkače vypadávajú, horí inštalácia. Svetelná inštalácia síce funguje, ale vypínače sú často staré, opotrebované a tak zlyhávajú, izolácia vodičov nad svietidlami sa rozpadáva. Tieto najzávažnejšie poruchy postačujú na to, aby ste sa vážne zaoberali celkovou rekonštrukciou elektroinštalácie.

Rekonštrukcia rozvodov inštalácií (vodovodu, kanalizácie, plynu) patrí medzi prvé práce, ktoré je potrebné pri celkovej rekonštrukcii bytu urobiť. Hneď po nich nasleduje rekonštrukcia rozvodov elektrickej energie. Vtedy už viete, kadiaľ vedú potrubia iných médií, aby ste sa vyhli prípadným kolíziám jednotlivých inštalácií, a máte určite predstavu, kde a aké spotrebiče budete mať. Elektroinštalácia má svoje pravidlá a normy. Pretože elektrické vodiče sa na rozdiel od potrubných vedení dajú viesť pohodlnejšie, môže sa elektroinštalácia prispôsobiť ostatným vedeniam.

Na začiatku realizácie býva projekt, ktorý vám pomôžeme zhotoviť, tak aby sa zhodoval s vašou predstavou.. Jeho zmysel hlavne spočíva v celkovom ujasnení a náhľade budúcich elektroinšlačných rozvodov.

Realizácia

Prekáblovanie starých rozvodov za nové.
Elektrifikovanie bytov, domov, polyfunkčných objektov a skladových priestorov.
Návrh a realizácia interiérových a exteriérových osvetlení. Návrh a výpočet osvetlenia podľa platných slovenských noriem.
Bleskozvody a uzemnenie.
Elektroinštalácie káblov, prípojky NN a VN. 
Odborné poradenstvo.

Ku každej práci dodávame ako záruku revíznu správu!