Chybová správa

 • Notice: Undefined offset: 1 v user_node_load() (riadok 3637 z /www/fidelia_service/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object v user_node_load() (riadok 3637 z /www/fidelia_service/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 1 v user_node_load() (riadok 3638 z /www/fidelia_service/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object v user_node_load() (riadok 3638 z /www/fidelia_service/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 1 v user_node_load() (riadok 3639 z /www/fidelia_service/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object v user_node_load() (riadok 3639 z /www/fidelia_service/modules/user/user.module).

Enviromentálna politika

Spoločnosť Fidelia Service, s.r.o. si uvedomuje svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu. Z tohto dôvodu rozpracovala Enviromentálnu politiku ako súčasť svojej obchodnej stratégie.

Princípy Enviromentálnej politiky spoločnosti, z ktorých vychádza a ktorými sa riadi sú:

 • Vykonávať činnosti spoločnosti striktne v súlade s enviromentálnymi právnymi normami, predpismi a ďalšími požiadavkami, ktoré sa spoločnosť zaviazala plniť.
 • Neustále sa zlepšovať v oblasti ochrany životného prostredia, vytvárať také podmienky, ktoré zabezpečujú prevenciu znečisťovania.
 • Zvyšovať povedomie všetkých zamestnancov o najlepších postupoch a princípoch ochrany životného prostredia.
 • Viesť zamestnancov k znižovaniu objemov odpadov a využívať možnosti recyklácie odpadov.
 • Ponúkať zákazníkom iba výrobky spĺňajúce parametre štandardu ochrany životného prostredia.
 • Otvorenosť k dialógu zo zainteresovanými stranami vo všetkých otázkach týkajúcich sa správania a vplyvu spoločnosti na životné prostredie.