Chybová správa

 • Notice: Undefined offset: 1 v user_node_load() (riadok 3637 z /www/fidelia_service/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object v user_node_load() (riadok 3637 z /www/fidelia_service/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 1 v user_node_load() (riadok 3638 z /www/fidelia_service/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object v user_node_load() (riadok 3638 z /www/fidelia_service/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 1 v user_node_load() (riadok 3639 z /www/fidelia_service/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object v user_node_load() (riadok 3639 z /www/fidelia_service/modules/user/user.module).

Etický kodex

Spoločnosť  Fidelia Service s.r.o. a všetci jej interný i externý pracovnici sa riadia hodnotami,  ktoré firma reprezentuje a spoločne sme pripravení urobiť pre zákazníka viac, než očakáva.

To znamená, že všetko čo robíme, robíme čestne, kvalitne, flexibilne a vo vzťahu k zákazníkovi taktiež priateľský a s úctou. Pri  práci dodržiavame všetky zákony, normy, smernice a výrobcami dané  technologické postupy. Medzi naše  hlavné priority patrí  dôsledne dodržiavanie etiky podnikania a čestné jednanie.  Súčasne pri práci dbáme na čo najväčšiu ohľaduplnosť k životnému prostrediu.

 • Popis služieb, náhradných dielov i elektrospotrebičov musí byť pravdivý, jasný a presný. Ponuka je vždy v súlade s právnymi predpismi,  morálkou a dobrými mravmi. Zákazník má právo na pravdivé a neskreslené informácie. Cena musí byť primeraná a nesmie byť premrštená v porovnaní s európskym štandardom.
 • Mena a adresy zákazníkov spracovávať a uchovávať s najväčšou starostlivosťou tak, aby bola zaistená čo najvyššia  ochrana. Tieto informácie ďalej neposkytovať tretím osobám. Zaistiť maximálnu ochranu zverených veci pred  Nechceným a nežiadaným zničením, poškodením a zneužitím.
 • Dodržiavať dohodnuté pravidla a podmienky pri opravách a o všetkých zmenách vždy zákazníka informovať. Dbať na profesionalitu, dôveryhodnosť, serióznosť, neplatnosť, osobnú zodpovednosť a odolávať  nátlakom a stretu záujmov.  Nehodnotiť kvalitu práce predchádzajúceho servisu alebo montážnej firmy
 • Dbať na ohľaduplný prístup (napr. k pozostalým, k deťom, seniorom, handicapovaným apod.), rešpektovať  prítomnosť domácich zvierat a  v  prítomnosti zákazníka nefajčiť Nehodnotiť kvalitu zákazníkom zakúpeného spotrebiča a ani jej neporovnávať s inou značkou. Pokiaľ je  ale  niekto požiadaný o radu, vždy podľa svojich možností a schopností  dokázať poradiť.
 •  Pred zahájením samotnej opravy a prevedením servisného zásahu všetko  zákazníkovi vysvetliť a ponúknuť mu rôzne a dostupné varianty riešenia. Zákazník  má právo na slobodné rozhodnutie o spôsobe prevedenia opravy či zakúpenia nového spotrebiča.
 • Technici, ktorí sú zároveň vodiči, jazdia ohľaduplne, dodržiavajú pravidla cestnej premávky a parkujú tak, aby  ostatným neprekážali ani na chvíľu. Vozidla sú tiež vizitkou spoločnosti. Operátorky i  technici sú slušní, trpezliví a usmievaví profesionáli, ktorí  nedávajú najavo uponáhľanosť alebo negatívne nálady.  Za každej situácie zostávajú nad vecou a snažia sa predchádzať prípadným konfliktným situáciám. Pri telefonovaní  sa usmievajú a majú pre zákazníka pochopenie.
 • Operátorky i  technici vždy dokážu poradiť a navrhnúť vhodné riešenie. Všetci zamestnanci používajú slušný slovník. Nikoho neurážajú, nezosmiešňujú, nepoužívajú vulgárne hesla a  vyvarujú sa neformálnemu oslovovaniu zákazníka. Celá spoločnosť sa preto chová tak, aby bol zákazník vždy spokojný a svoju spokojnosť mohol oznámiť ďalším  zákazníkom.