Silnoprúd

Silnoprúd

Pri rekonštrukcii staršieho bytu sa nevyhnete otázke, čo s elektroinštaláciou. Medzi najčastejšie problémy starších elektroinštalácií patrí nedostatok zásuviek, „vďaka“ čomu je byt plný spleti predlžovacích káblov. Zásuvkové okruhy sú často poddimenzované a nie sú už schopné zvládnuť nové záťaže, ističe či poistky, stýkače vypadávajú, horí inštalácia. Svetelná inštalácia síce funguje, ale vypínače sú často staré, opotrebované a tak zlyhávajú, izolácia vodičov nad svietidlami sa rozpadáva. Tieto najzávažnejšie poruchy postačujú na to, aby ste sa vážne zaoberali celkovou rekonštrukciou elektroinštalácie.

Rekonštrukcia rozvodov inštalácií (vodovodu, kanalizácie, plynu) patrí medzi prvé práce, ktoré je potrebné pri celkovej rekonštrukcii bytu urobiť. Hneď po nich nasleduje rekonštrukcia rozvodov elektrickej energie. Vtedy už viete, kadiaľ vedú potrubia iných médií, aby ste sa vyhli prípadným kolíziám jednotlivých inštalácií, a máte určite predstavu, kde a aké spotrebiče budete mať. Elektroinštalácia má svoje pravidlá a normy. Pretože elektrické vodiče sa na rozdiel od potrubných vedení dajú viesť pohodlnejšie, môže sa elektroinštalácia prispôsobiť ostatným vedeniam.

Na začiatku realizácie býva projekt, ktorý vám pomôžeme zhotoviť, tak aby sa zhodoval s vašou predstavou.. Jeho zmysel hlavne spočíva v celkovom ujasnení a náhľade budúcich elektroinšlačných rozvodov.

Realizácia

Prekáblovanie starých rozvodov za nové.
Elektrifikovanie bytov, domov, polyfunkčných objektov a skladových priestorov.
Návrh a realizácia interiérových a exteriérových osvetlení. Návrh a výpočet osvetlenia podľa platných slovenských noriem.
Bleskozvody a uzemnenie.
Elektroinštalácie káblov, prípojky NN a VN. 
Odborné poradenstvo.

Ku každej práci dodávame ako záruku revíznu správu!